Proč je důležité doplňovat vitamíny a minerály

Již dlouho věříme, že znečištění ovzduší v okolí průmyslových aglomerací, a zejména kolem elektráren na hnědé uhlí, má silně negativní vliv na zdraví lidí. Ale ukazuje se, že rozšíření horšího zdraví vůbec nekoresponduje s mapami nejvíce znečištěného ovzduší. Na stopu vědce přivedli až zcela nedávno veterináři, kteří našli u koní a dalších zvířat stejné civilizační choroby, jaké už dlouho známe u lidí.

Až dnes zjišťujeme, že ne přímo znečištění ovzduší, ale až kyselý déšť je hlavním článkem řetězce mechanismů, na jehož konci postihují občany infarkty, nádory a další civilizační choroby.

Řetězec příčin a následků pro existenci celého segmentu civilizačních chorob začíná u deficitu minerálů v půdě. Kyselé deště snížily pH v půdě do té míry, že se zvýšilo rozpouštění přirozeně se vyskytujících minerálů, které začaly pod vlivem zemské gravitace „unikat“ se zasakující dešťovou vodou do hlubších půdních vrstev. Minerály se tak dostaly mimo dosah kořenů rostlin, které člověk využívá ke své obživě. Bez minerálů nemohou rostliny žádné vitamíny vytvořit. Ani nám nepomůže, že si pěstujeme vlastní zeleninu, na naše zahrádky kyselé deště dopadají taky.

Vzniklý deficit minerálů v půdě má fatální dopad na biologickou hodnotu konzumované zeleniny, obilovin, luštěnin a dalších potravních zdrojů minerálů a vitamínů, na nichž je člověk závislý.

A právě změny zdravotního stavu velkých zvířat závislých na pastvě a krmení senem obrátily pozornost k tomuto problému. Lidé za poslední roky svůj jídelníček změnili a nahradili nezdravými potravinami, ale u velkých zvířat k žádné změně jídelníčku nedošlo. Zvířata se stále pasou na loukách, nekonzumují tuk, cukr a bílou mouku a jsou dokrmována senem stejně, jako dříve. Je tedy nezbytné předpokládat, že podobná onemocnění i u druhově tak odlišných savců jako je člověk a skot, musejí mít v něčem shodný základ. A tento základ se našel v úbytku minerálů v půdě a tím i ve všech rostlinách.

Rozpoznáním úlohy kyselých dešťů, které zbavily minerálů nejen pole, na kterých se pěstuje zelenina a obilí, ale i pastviny a louky, se kruh poznání uzavírá. Kyselé deště padají na zem i ve velkých vzdálenostech od původních zdrojů znečištění ovzduší, a z nich především od zdrojů emisí kysličníku siřičitého. Proto se nedalo nic vyčíst z původního porovnávání map znečištění ovzduší a z jejich srovnávání se statistikami zdravotního stavu z míst nejhoršího znečištění. Kyselé deště dopadaly střídavě na různá území a téměř dokonale zprůměrovaly statistiky zdravotního stavu z okresů blízkých i vzdálených od zdrojů znečištění. Dnes konečně víme, proč.

Proto je tak obrovsky důležité doplňovat vitamíny a minerály, aby buňky celého našeho těla měly dostatek stavebních látek pro svůj zdravý život a mohly fungovat tak, jak mají. Když máme zdravé buňky, jsme i dokonale zdraví. O svá auta se také staráme a naléváme do něj kvalitní benzín a kvalitní olej. Nikdy do něj nedáme něco, co tam nepatří. Tak do sebe také dávejme vše, co tam patří a bude s námi dobře!

 

Více se dozvíte v rozhovoru MUDr. Karla Erbena, který se celý svůj život intenzivně věnoval problematice civilizačních chorob a zvýšeného homocysteinu, jehož vyšší obsah v našem organizmu má na svědomí právě tento nedostatek vitamínů a minerálů v přijímané stravě.

Celý článek MUDr. Karla Erbena najdete ZDE